نویسنده = بهادری، محمد جلیل
تعداد مقالات: 1
1. سیمای جنگ تحمیلی در شعر شاعران فارسی سرای ایلامی

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-94

محمد جلیل بهادری