نویسنده = محمدی، اسفندیار
تعداد مقالات: 3
1. تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


2. مطالعه‌ی رابطه‌ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان ایلام)

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-69

جهان عبدی؛ اسفندیار محمدی؛ روح الله نظری


3. ارزیابی آمادگی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-154

اسفندیار محمدی؛ حسین مهدی‌زاده؛ ندا فتح الهی