نویسنده = خداکرم مظاهری
تعداد مقالات: 3
2. زاگرس مرکزی و مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای - محلی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-91

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی


3. در جستجوی مرهشی باستان در منطقه پشت‌کوه استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 30-46

ابراهیم مرادی؛ خداکرم مظاهری