نویسنده = احمدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان محیطی برای توسعۀ طبیعت‌گردی در شهرستان ایلام با استفاده از مدل AHP

دوره 19، شماره 58.59، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-93

نادر شوهانی؛ مهدی نیک‌سرشت؛ مهدی احمدی