نویسنده = نجم‌الدین گیلانی
تعداد مقالات: 3
1. هفت‌گانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشۀ تاریخی آنها

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 170-185

نجم‌الدین گیلانی


3. بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-58

نجم‌الدین گیلانی؛ مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری